Kategória: Lícové tehly a tehlové obklady
Typ:
Rustikálna tehla
Rustikálny obklad
Výrobca: TERCA
Povrch: štruktúrovaný
Rozmery:
WFD obklad | 210 x 100 x 50
WFD | 210 x 100 x 50

 

 

Lícová tehla Tehlový obklad Rohový prvok
ks/m²
75
ks/m²
75
ks/bm
17
cena za ks cena za ks cena za ks
cena za m² cena za m² cena za bm